SDE++ 2022 aanvragen? Nu is het moment!!

Duurzaamheid blijft hoog op de overheidsagenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95%. De SDE++-regeling draagt hieraan bij en is in het leven geroepen om duurzame technieken te stimuleren door de onrendabele top daarvan te vergoeden.

De onrendabele top is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert (het “basisbedrag”) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het “correctiebedrag”).

In de SDE++ regeling vindt een rangschikking plaats op basis van de vermeden CO2-uitstoot per euro subsidie. Het betreft een productiesubsidie waarbij een bedrag per kWh wordt uitgekeerd. Naast de productie van duurzame energie wordt hiermee tegelijkertijd ook de CO₂ reductie gestimuleerd (€ /ton CO₂)..

SDE++ 2022 zon PV

 • De Stimulering Duurzame Energie (SDE++) regeling betreft een productie subsidie. Over elke opgewekte kWh ontvang je een vaste vergoeding (€/ton CO₂) per kWh;

Het subsidiebedrag bestaat uit een vergoeding – minus de basisenergieprijs (het correctiebedrag) inclusief GVO’s (garanties van oorsprong).

 • Totale beschikbare budget 13 miljard euro.
 • De subsidie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar;
 • De subsidie voor zonne-energie is maximaal: 7,05 (fasebedrag) – 2,37 (basisenergieprijs) = 4,68 eurocent per kWh;
 • De SDE++ subsidie heeft een maximum van 900 vollasturen per jaar (vermogen * 0,90 = opbrengst)
 • De PV installatie dient uiterlijk 2 jaar na ontvangst beschikking te worden gerealiseerd indien

kleiner dan 1 MWp. Bij installaties groter dan 1 MWp is dat 3 jaar.

 • In de SDE subsidie wordt er onderscheid gemaakt tussen de levering van de opgewekte energie aan het net (netlevering incl GVO’s) en het eigen verbruik (niet net levering). Het verschil in eurocent (voorlopig correctiebedrag) staat gelijk aan de besparing op energiebelasting en transportkosten bij de netwerkbeheerder.
 • Er zijn 5 aanvraagrondes waarin subsidie aangevraagd kan worden.
 • Fase 1: tot maximaal 7,05 eurocent subsidie per kWh (start op 28 juni om 9:00 uur)
 • Fases 2 t/m 5 zijn eveneens maximaal 7,05 eurocent, Fase 5 sluit op 6 oktober.
 • Wij adviseren om in Fase 1 de aanvraag te doen om de meeste kans te maken op een beschikking.
 • De SDE++ regeling is niet mogelijk in combinatie met EIA.
 • Bij de aanvraag van de subsidie zal u worden gevraagd om een transport indicatie van de netbeheerder (lees hier verderop meer over).
 • Ook dient er een dakplan / onderbouwing op schaal van de hoeveelheid aan te vragen zon-PV ingediend te worden.
 • Nieuw in de aanvraag deze ronde is de modelverklaring draagkracht dakconstructie waarin een constructeur moet verklaren dat de constructie van het dak geschikt is voor de aangevraagde PV-installatie.
 • Er zijn 10 categorieën waarvoor SDE++ aanvraagt kan worden, deze nieuwsbrief toegewijd aan de belangrijkste; ≥ 15 kWp en < 1 MWp gebouw gebonden. Wilt u een aanvraag doen voor een andere categorie, dan helpen wij u daar uiteraard ook graag bij.

Het aan te vragen PV-vermogen is afhankelijk van uw situatie en locatie. Hierbij zijn de bepalende factoren o.a. het beschikbare dakoppervlak, kosten voor de grootverbruik aansluiting, de mogelijkheid tot terug leveren op het net (wel of geen schaarste gebied) en uw investeringsruimte. Samen met de klant bepalen we de optimale aanvraag.

Hieronder twee indicatieve voorbeeld berekeningen waarbij wij uitgaan van 100% terug levering op het net, zonder de effecten van correctie bedragen en garanties van oorsprong (GVO’s).

Transport indicatie van de netbeheerder

In grote delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Om een SDE++ 2022 aanvraag voor zon PV in te dienen moet er een transportindicatie van de netbeheerder meegestuurd worden waaruit blijkt dat er transportcapaciteit voor terug levering beschikbaar is.

Mocht voor uw locatie geen transportcapaciteit beschikbaar zijn, dan zijn er eventueel toch mogelijkheden om voor SDE++ 2022 in aanmerking te komen.

Netschaarste

Op de hierboven weergegeven kaart is te zien waar in Nederland netschaarste (ook wel: congestie) heerst.

Deze netschaarste heeft betrekking op het terug leveren van duurzaam opgewekte energie op een grootverbruik aansluiting (> 3*80 Amp).

Wanneer er in een gebied geen transportcapaciteit beschikbaar is, houdt dit in dat opgewekte energie niet terug geleverd kan worden aan het net. Dit is alleen van toepassing wanneer er elektriciteit wordt geproduceerd voor de wereldmarkt. Projecten op een kleinverbruik aansluiting (< 3*80 Amp) die zich richten op het wegnemen van het eigen verbruik kunnen altijd terug leveren, maar komen niet in aanmerking voor een SDE++ aanvraag.

Aanvraag SDE++ regeling              

 • Wij verzorgen de volledige aanvraag inclusief de benodigde transport indicatie van de netbeheerder en het daarbij benodigde dakplan.
 • Voor het indienen van de aanvraag rekenen wij eenmalig € 850-, excl. BTW.
 • We adviseren om aan te vragen in fase 1.
 • Bij het verkrijgen van een beschikking zijn er geen verdere verplichtingen richting DSNRG. Wij treden bij een aanvraag op als intermediair en vragen SDE++ aan op naam van de klant.

DSNRG heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het succesvol aanvragen van SDE++ subsidies en het ontzorgen van de realisatie van deze projecten.

Voor meer informatie en aanvragen

Neem contact op met:

Arnold Bralts via 06-31 94 33 47 / 0592-27 30 59 of  arnold@dsnrg.nl