Werkwijze


DSNRG neemt jou van A tot Z mee in het proces van het realiseren van een duurzame energie-installatie. Hier is een overzicht van onze werkwijze, verdeeld over drie fasen:

Fase 1: Inventarisatiefase

In deze fase draait het om het verzamelen en analyseren van informatie om tot een specifiek advies te komen.
We kijken naar:

 • Op welke kosten (gas en/of elektriciteit) het meest bespaard kan worden.
 • Hoeveel capaciteit kan worden terug geleverd aan het net.
 • Welk installatieconcept met welke capaciteit de beste keuze is met de kortste terugverdientijd.
 • Wat de meest optimale manier is om geproduceerde energie te gebruiken, te bufferen en/of terug te leveren.
 • Berekening van de terugverdientijd en fiscale effecten.
 • Subsidie- en vergunningsaanvragen.
 • Deze fase wordt afgesloten met een rapportage die mondeling wordt toegelicht bij de klant.

Fase 2: Realisatiefase

Hier ligt de nadruk op projectmanagement en concrete stappen om het advies in praktijk te brengen:

 • Functioneel specificeren van bouwkundige- en installatietechnische investeringen.
 • Uitnodigen van aannemers, leveranciers en energiebedrijven voor offertes.
 • Leverancierskeuze en contractvorming.
 • Begeleiding van de bouw en installatie van de systemen.
 • Zichtbaar maken van gespecificeerde prestaties van de installaties.
 • Uitvoeren van veiligheidskeuringen (scope 10 en 12).
 • Begeleiden bij het ontvangen van subsidies.
 • Onderhoud en updates van de installatie.
 • Optioneel: blijvende monitoring van prestaties en opbrengsten na oplevering (lees meer).

Deze werkwijze stelt de klant in staat om zich te concentreren op de kernactiviteiten van het bedrijf, terwijl DSNRG zorgt voor de succesvolle realisatie van de meest optimale duurzame energie-oplossing.

Fase 3: Monitoring na oplevering

 • Monitoring is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening bij DSNRG. Klanten gaven aan dat ze vaak te weinig aandacht kunnen besteden aan de gegevens van hun zonnepaneleninstallaties en dat het vaak lastig is om de prestaties goed te beoordelen. In reactie hierop heeft DSNRG het “Energie Dashboard” ontwikkeld.
 • In het geval van zonnestroominstallaties voert DSNRG de monitoring uit. Dit gebeurt alleen als de klant ervoor kiest om een abonnement te nemen op het DSNRG-monitoringsysteem.
 • Monitoring betekent dat DSNRG dagelijks via internet de prestaties van de installatie op afstand volgt. Als de prestatie niet voldoende is, ontvangen zowel de klant als de leverancier een e-mailmelding, vergelijkbaar met het rode lampje in een auto bij een storing.
 • Aangezien de leverancier garantie biedt, is het hun verantwoordelijkheid om eventuele storingen op te lossen. DSNRG kan vaak aan de hand van de gegevens zien of de storing is verholpen, en dit wordt meestal gemeld aan de klant en aan DSNRG.
 • Als de storing na twee weken niet is opgelost, sturen we als herinnering een e-mail naar zowel de klant als de leverancier. Als de klant wil dat DSNRG de leverancier belt, of meekijkt met het oplossen van de storing, kan dit op regiebasis.