Reststoffenverbranding

De Combest mestverbrandingslijn van DSNRG is een milieuvriendelijke, duurzame oplossing voor het omzetten van agrarische reststoffen naar energie. Voor het verwarmen van pluimveestallen wordt vaak gas of houtverbranding gebruikt. Maar pluimveehouders kunnen hier ook vanaf nu hun eigen reststoffen voor gebruiken.

Vaak worden groenteresten zoals paprika’s en tomaten als afval gestort, terwijl een kilo gedroogde resten bijna net zoveel energie bevat als een kilo hout. Ook pluimveemest kan fungeren als waardevolle reststof.

Hoewel mest van varkens en runderen nog steeds als afval wordt beschouwd, is het wel rendabel om digestaat (een restproduct bij vergisting) te verbranden. Vaak betalen boeren om hun reststoffen af te voeren, terwijl die juist een hoge energie-inhoud hebben. Samen met een Duitse machinefabriek hebben we een verbrander ontwikkeld voor agrarische reststoffen zoals mest, groenteresten en digestaat.

Onze verwerkingslijn op boerderijschaal gebruikt de vrijgekomen energie voor het verwarmen van stallen, kassen en andere gebouwen.

Stappen in de verwerkingslijn

Pluimvee mest of andere agrarische reststoffen worden gebruikt als brandstof.

De reststoffen worden in de droger voorgedroogd naar >85% droge stof om een goede verbranding te garanderen.

De verbranding vindt plaats in een gekoelde roterende buis die aan de binnenzijde met keramiek is bekleed.

In de verbrander wordt de gedroogde reststof verbrand d.m.v. een roterende verbrandingskamer met een binnenkant van keramiek. Dit wekt energie op.

Deze thermische energie wordt gebufferd in een geïsoleerd buffervat.

De energie kan vervolgens worden gebruikt voor het verwarmen van kassen, schuren ( en/ of andere gebouwen) De as kan worden gebruikt als mineraalrijke bodem verbeteraar.