Biomassa

Een veelgebruikte manier om warmte te produceren is door directe verbranding van biomassa.

Bij o.a. MKB, agrarisch MKB, VvE en particulieren wordt biomassa, zoals geperste houtpellets, houtsnippers, stro, en zelfs graspellets en mixen, verbrand voor warmteproductie. Grotere systemen, die meer dan 20.000 m³ gas vervangen, maken gebruik van geautomatiseerde ketels met computergestuurde toevoer. Dit zorgt voor een constante warmte, vaak ondersteund door een waterbuffer. Verbrandingsgas en as worden automatisch afgevoerd. Soms is rookgasreiniging nodig, afhankelijk van de emissiewaarden.

De biomassaketels zijn volledig geautomatiseerd en bieden hetzelfde comfort als een gasketel. Ze zijn wel iets gevoeliger voor storingen, maar een gasketel kan als back-up dienen. Het voordeel van biomassaverbranding is dat de totale CO₂-uitstoot minimaal is. Hoewel er bij de verbranding CO₂ vrijkomt, wordt dit gecompenseerd door CO₂-opslag tijdens de productie van de biomassa.