Wat wij doen

Bij DSNRG staan we klaar om jou te begeleiden van concept tot ingebruikname
van de duurzame energieoplossing die het beste bij jouw bedrijf past.

Onze diensten omvatten:

Advies en Begeleiding:

Van ontwerp tot realisatie, wij adviseren en begeleiden je bij biomassaverbranding, mestverbranding, warmtepompen, warmteterugwinning en zonne-energie.

Haalbaarheidsstudie:

We onderzoeken technische, bouwkundige, juridische en financiële aspecten om de meest optimale duurzame energieoplossing op maat te creëren.

Rentabiliteit:

We berekenen de rentabiliteit en fiscale effecten, inclusief terugverdientijd. Met de terugverdientijd berekening is het mogelijk om een financiering aan te vragen.

Financiering:

Advies en ondersteuning bij financieringsaanvragen, met duidelijke uitleg van berekeningen voor accountants en financiers.

Subsidies:

In kaart brengen van subsidiemogelijkheden en begeleiding bij subsidieaanvragen.

Fiscale Regelingen:

Samen met jou en de accountant bekijken we fiscale mogelijkheden en zorgen voor aanvragen van fiscale regelingen.

Specificaties:

We schrijven functionele specificaties voor het gekozen concept en vragen offertes aan bij verschillende leveranciers.

Leverancierskeuze:

Onafhankelijke beoordeling van ontvangen offertes voor duurzame energie-installaties, meetdiensten, transformatoren, energiecontracten, asbestsanering en dakbedekking.

Contractvorming:

Zorgvuldige opstelling van juridisch, technisch en financieel goede contracten na de keuze van een leverancier.

Aanpassen Aansluitingen:

Optimaliseren van bestaande aansluitingen (gas en elektriciteit) op technisch en financieel gebied.

Dakstijfheid:

De dakbelasting zal in veel gevallen toenemen. Zekerstellen van dak stijfheid en indien nodig laten verzwaren.

Asbestsanering:

Begeleiding bij het saneren van asbest dakbedekking, inclusief opstellen van eisen en offerteaanvragen.

Presentaties:

Wij delen graag onze kennis over duurzame energie via presentaties voor groepen, zoals belangenverenigingen, studieclubs en netwerkverenigingen.

Prestatiemeting:

Bij oplevering controleren wij of de installatie voldoet aan gestelde eisen en voeren indien nodig een scope 12 keuring uit.

Monitoring:

Met onze unieke monitoringsoftware beoordelen we dagelijks de prestaties van jouw systeem aan de hand van de zoninstraling.

Vergunningaanvraag:

Begeleiding bij het verkrijgen van benodigde vergunningen voor duurzame energie-installaties.

Energiecontract:

Optimalisatie van energiecontracten, indien nodig, na investering in duurzame energie-installaties.

Overige Aanbestedingen:

Begeleiding bij verschillende aanbestedingen, zoals dakbedekking vernieuwen, elektrische aanpassingen, gestuurde boringen, bodemonderzoek, en andere relevante werkzaamheden.

Kortom, DSNRG. staat voor een totaalpakket aan diensten om jouw
duurzame energieproject tot een succes te maken.
Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie!